Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAnnouncement

  
  
Front page Description
  
  
12/10/2020 11:22

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS) telah mengadakan Kempen Derma Darah Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan kali Ke-50 Tahun 2020 pada hari Khamis, 8 Oktober 2020 bermula jam 9.00 pagi sehingga 11.00 pagi bertempat di Aras Bawah Bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri.

Completed
  
12/10/2020 11:18

Bandar Seri Begawan

Hari Sabtu, 13 Safar 1442 bersamaan 3 Oktober 2020

 

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hadir selaku Tetamu Kehormat di Majlis Membaca Ratib Al-Attas dan Doa Kesyukuran sempena  Sambutan Memperingati  Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-50 Bagi Tahun 2020 bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.


Completed
  
05/10/2020 16:03

KEMPEN DERMA DARAH SEMPENA SAMBUTAN MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN PENUKARAN NAMA BANDAR BRUNEI KEPADA BANDAR SERI BEGAWAN KALI KE-50 TAHUN 1442H / 2020MCompleted
  
03/10/2020 11:17

Bandar Seri Begawan

Hari Khamis, 13 Safar 1442 bersamaan 1 Oktober 2020

 

Majlis Membaca Surah Yaasiin dan Tahlil bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti Al-Marhum Pengiran Bendehara Pengiran Anak Abdul Rahman sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-50 Tahun bagi Tahun 2020  telah diadakan pada hari Khamis, 13 Safar 1442 bersamaan 1 Oktober 2020, jam 2.30 petang  bertempat di Kubah Makam Diraja, Jalan Kubah Makam Diraja, Bandar Seri Begawan. 


Completed
  
01/09/2020 15:01

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah menganjurkan Taklimat Motivasi Bagi Kakitangan Bergaji Hari Yang Baru Bertugas Di Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan selama 2 hari pada hari Rabu, 22 Julai 2020 dan Hari Khamis, 23 Julai 2020 bertempat di Dewan Serbaguna, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kg Belimbing Subok. Taklimat Motivasi ini merupakan salah satu di antara aktiviti-aktiviti Jabatan. Seramai 52 Orang kiakitangan bergaji hari yang baru bertugas di Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah menghadiri sesi taklimat berkenaan. Taklimat di sampaikan oleh pegawai-pegawai daripada beberapa agensi kerajaan yang terdiri daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Biro Mencegah Rasiah, Institut Perkhidmatan Awam dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri.


Completed
  
01/09/2020 14:54


Pada : Hari Jumaat, 09 Muharram/28 Ogos 2020

Tempat : Tingkat 6 Bilik Mesyuarat Pengerusi Lembaga Bandaran, Ibu Pejabat, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. 


Completed
  
25/07/2020 9:54

​Aktiviti Riadah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Bersama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan Anjuran Pegawai-Pegawai Fokal Program Workplace and Health (WAH) Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

Error Occurred
  
25/07/2020 9:54

​Borang A : (Satu Akaun) Permohonan Pelepasan cukai Bangunan (Relief Building Tax) Disebabkan oleh Wabak Covid-19

  
25/07/2020 9:53

​Borang B : (Lebih Dari satu Akuan) Permohonan Pelepasan Cukai Bangunan (Relief Building Tax) Disebabkan oleh Wabak Covid-19

  
30/11/2019 9:18

BANDAR SERI BEGAWAN

Khamis, 1 Rabiulakhir 1441 bersamaan 28 November 2019

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hadir selaku Tetamu Kehormat di Majlis Khatam Al-Quran 49 Kali Khatam Sempena Sambutan Memperingati  Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-49 bagi Tahun 2019 bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. 

  
13/11/2019 13:20

BANDAR SERI BEGAWAN

Sabtu, 5 Rabiulawal 1441 bersamaan 2 November 2019

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah menganjurkan Kejohanan 9 Pin Boling Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan kali Ke-49 Tahun 2019 pada hari sabtu, 5 Rabiulawal 1441 bersamaan 2 November 2019, bermula jam 10.00 pagi, bertempat di Golden Bowling Company, Tingkat 3, Airport Mall.


  
13/11/2019 12:54
Bandar Seri Begawan

Selasa, 2 safar 1441 bersamaan 1 Oktober 2019

Majlis Membaca Surah Yaasiin dan Tahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-49 Tahun bagi Tahun 2019  telah diadakan pada hari Selasa, 2 Safar 2019 bersamaan 1 Oktober 2019, jam 3.30 petang  bertempat di Kubah Makam Diraja, Jalan Kubah Makam Diraja, Bandar Seri Begawan.

  
13/11/2019 12:54

BANDAR SERI BEGAWAN

Ahad, 28 Safar 1441 bersamaan 27 Oktober 2019  

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah mengadakan Larian Bandar 2019 Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan kali ke-49 Tahun 2019 pada hari Ahad, 28 Safar 1441 bersamaan 27 Oktober 2019 bermula jam 6.30 pagi. Bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

  
13/11/2019 12:45

Bandar Seri Begawan

Khamis4 Safar 1441 bersamaan 3 Oktober 2019

Bandar Brunei bertukar nama kepada Bandar Seri Begawan pada 4 Oktober 1970. Sebagai mengenang jasa Al-Marhum Sultan Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien   Sa'adul Khairi Waddien dalam memajukan dan memodenkan Negara Brunei Darussalam, Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan di sambut pada 4hb Oktober setiap tahun. Pada tahun ini ianya disambut untu kali yang Ke-49 Tahun.

  
15/08/2019 13:24

Bandar Seri Begawan

Rabu , 13 Zulhijjah 1440 bersamaan 14 Ogos 2019

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya pada petang tadi telah mengadakan Majlis Ibadah Korban Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masehi, yang dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Bandar Sei Begawan bertempat di Aras Bawah Bangunan Ibu Pejabat Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan.

 

  
11/07/2019 14:11

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun bagi Daerah Brunei dan Muara akan diadakan pada hari Ahad, 25 Zulkaedah 1440H bersamaan 28 Julai 2019M bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

  
06/03/2019 10:53

​Courtesy Call By Nanjing Municipality to Bandar Seri Begawan

  
12/12/2018 11:43

​Larian Amal Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri begawan Kali Ke-48 Bagi Tahun 2018 bagi tabung Kemanusiaan Bencana Sulawesi

  
17/11/2018 13:50

KENYATAAN TAWARAN

1. Tawaran-Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2.Tawaran-tawaran hendaklah dibuat dalam dua salinan dan dihantar dalam sampul surat tertutup. Pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis bilangan tawaran serta tarikh tutup tawaran itu tanpa menunjukkan identiti pengirim.

  
17/11/2018 13:48

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa 'INISIATIF HARI TANPA BEG PLASTIK'   telah dilancarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan baru-baru ini, maka bermula tahun ini Gerai Ramadhan di kawasan Letak Kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan yang dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan sukacita menggalakkan peniaga-peniaga Gerai Ramadhan serta orang ramai yang berkunjung ke Gerai Ramadhan tersebut agar akan berkerjasama mendokong inisiatif tersebut bagi pengurangan penggunaan beg-beg plastik serta menggalakkan tabiat kitar semula.