Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1Covid-19.png/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

Mesyuarat 11th Asean Connectivity Symposium (Webminar)


Pada : Hari Jumaat, 09 Muharram/28 Ogos 2020

Tempat : Tingkat 6 Bilik Mesyuarat Pengerusi Lembaga Bandaran, Ibu Pejabat, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. 


IMG_4410.JPG

Taklimat Motivasi Bagi Kakitangan Bergaji Hari Yang Baru Bertugas Di Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah menganjurkan Taklimat Motivasi Bagi Kakitangan Bergaji Hari Yang Baru Bertugas Di Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan selama 2 hari pada hari Rabu, 22 Julai 2020 dan Hari Khamis, 23 Julai 2020 bertempat di Dewan Serbaguna, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kg Belimbing Subok. Taklimat Motivasi ini merupakan salah satu di antara aktiviti-aktiviti Jabatan. Seramai 52 Orang kiakitangan bergaji hari yang baru bertugas di Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah menghadiri sesi taklimat berkenaan. Taklimat di sampaikan oleh pegawai-pegawai daripada beberapa agensi kerajaan yang terdiri daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Biro Mencegah Rasiah, Institut Perkhidmatan Awam dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri.


IMG_3914.JPG

BORANG B : (LEBIH DARI SATU AKUAN) PERMOHONAN PELEPASAN CUKAI BANGUNAN (RELIEF BUILDING TAX) DISEBABKAN OLEH WABAK COVID-19

​Borang B : (Lebih Dari satu Akuan) Permohonan Pelepasan Cukai Bangunan (Relief Building Tax) Disebabkan oleh Wabak Covid-19

borang B covid.jpg

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran