Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1Covid-19.png/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

KEMPEN DERMA DARAH

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS) telah mengadakan Kempen Derma Darah Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan kali Ke-50 Tahun 2020 pada hari Khamis, 8 Oktober 2020 bermula jam 9.00 pagi sehingga 11.00 pagi bertempat di Aras Bawah Bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri.

IMG_20201008_100500.jpg

MAJLIS MEMBACA RATIB AL-ATTAS DAN DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN PENUKARAN NAMA BANDAR BRUNEI KEPADA BANDAR SERI BEGAWAN KALI KE-50 BAGI TAHUN 2020

Bandar Seri Begawan

Hari Sabtu, 13 Safar 1442 bersamaan 3 Oktober 2020

 

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hadir selaku Tetamu Kehormat di Majlis Membaca Ratib Al-Attas dan Doa Kesyukuran sempena  Sambutan Memperingati  Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-50 Bagi Tahun 2020 bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.


IMG_4695.JPG

KEMPEN DERMA DARAH

KEMPEN DERMA DARAH SEMPENA SAMBUTAN MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN PENUKARAN NAMA BANDAR BRUNEI KEPADA BANDAR SERI BEGAWAN KALI KE-50 TAHUN 1442H / 2020MKEMPEN DARMA DARAH-page-001.jpg

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran